Styrelsen

Styrelsen 2019


Ordinarie ledamöter


Kristina Kroon,  ordförande
Jens Thuresson, sekreterare
Ann-Marie (Ammie) Ekblad
Mats Davidsson
Karl Buhre
Jörgen Vatn (Riksbyggen)


Suppleanter
Kerstin Malmsten
Bo Alborn
Bo Bergqvist
Rade Tosovic
Kjell Isberg (Riksbyggen)


Representanter i Samfälligheten
Kristina Kroon
Jens Thuresson

Revisorer
Ernst & Young AB
Frederik Düring, revisor

Raymond Carlsson, revisorssuppleant


Valberedning
Lena Bergqvist
Margit Pärsson