Styrelsen informerar

Blankett - Ansökan om andrahandsuthyrning (2016-02-03). Lämnas till styrelsen.

Blankett - Fullmakt vid andrahandsuthyrning (2018-04-20)

Faktablad om andrahandsuthyrning (Fastighetsägarna informerar)

Blankett - Lägenhetsarbete pågår! (2015-11-05)

Blankett - Byggkeramikrådets kvalitetsdokument. Dokumentation vid ombyggnad/renovering av våtutrymmen. Kopia lämnas till styrelsen.

Blankett - Begäran om tillstånd för ändring i lägenheten

Blankett - Störningsrapport. En särskild blankett ”Störningsrapport från lägenhet” kan användas för dokumentation vid störningar från granne.

Bostadsrättstillägg - komplettering av hemförsäkring (2018-02-13)

Fritidslokalen, hyresavtal (2014-01-22)

Grannsamverkan (2003-05-12)

Medlemsfullmakt vid föreningsstämma (2016-02-03)

Ordningsregler (2016-12-07). Sammanfattning i punktform på svenska och in english.

Proaktiv - information om en handbok som är till hjälp i det skadeförebyggande arbetet.

Skydda mot brand - en sammanfattning av de viktigaste reglerna.

Tvättstugereglerna på svenska och in english (2016-12-07)

Uppsättning av markiser o dylikt på balkonger - styrelsens medgivande krävs (2001-08-11)

För att kunna läsa dokumenten ovan behöver du Adobe Reader


 

Till startsidan