Om föreningen
Stadgar
Styrelsen

Årsredovisningen

Information
Arkivet
Bredband
Lekattenbladen
Housing cooperative

Retten til en bolig
Styrelsen informerar
Ordningsregler

Störningsrapport
Hyresavtal
fritidslokalen

Vem svarar för underhållet?

Bokning av fritidslokalen
O
rdföranden
Tel: 0708 88 90 94

Felanmälan görs till
Gröngräset & Fastighet
Tel: 0762 15 43 26
Mån-Fre kl 7-12

Jour
Ordföranden
Tel: 0708 88 90 94
eller i andra hand
Örestads bevakning
Tel: 040-93 12 70