Blanketter


Information & Blanketter


Andrahandsuthyrning


Blankett - Ansökan om andrahandsuthyrning (2016-02-03).

Lämnas till styrelsen


Blankett - Fullmakt vid andrahandsuthyrning (2018-04-20)


Faktablad om andrahandsuthyrning (Fastighetsägarna)Arbeten i Lägenhet


Blankett - Lägenhetsarbete pågår! (2015-11-05)


Blankett - Byggkeramikrådets kvalitetsdokument.

Dokumentation vid ombyggnad/renovering av våtutrymmen. Kopia lämnas till styrelsen.


Blankett - Begäran om tillstånd för ändring i lägenhetenÖvrigt


Blankett - Störningsrapport.

En särskild blankett ”Störningsrapport från lägenhet” kan användas för dokumentation vid störningar från granne.


Bostadsrättstillägg - komplettering av hemförsäkring (2018-02-13)


Fritidslokalen, hyresavtal (2014-01-22)


Grannsamverkan (2003-05-12)


Medlemsfullmakt vid föreningsstämma (2016-02-03)


Ordningsregler (2016-12-07).

Sammanfattning i punktform på svenska och in english.


Proaktiv

Information om en handbok som är till hjälp i det skadeförebyggande arbetet


Skydda mot brand - en sammanfattning av de viktigaste reglerna.


Tvättstugereglerna på svenska och in english (2016-12-07)


Uppsättning av markiser o dylikt på balkonger - styrelsens medgivande krävs (2001-08-11)