Styrelsen

Styrelsen 2023


Ordinarie ledamöter

Bo Bergqvist, ordförande
Bo Alborn

Matthias Illum

Salle Johansson

Niklas Möller (Riksbyggen)


Suppleanter

Carola Kamel

Ernst Riesbeck

Lesley Leichtweis

Danche Blagojevic (Riksbyggen)Representanter i Samfälligheten
Bo Bergqvist

Bo Alborn


Revisorer
Ernst & Young AB
Frederik Düring, revisor

Per-Evert Persson, revisorssuppleant


Valberedning
Lena Andersson

Margit Pärsson

Anita Saric