Lekattenbladet
Lekattenbladen


LB2021-4

 • Renovering av hissarna

LB2021-3

 • Föreningslokalen
 • Soprumsetik
 • Lägenhetsarbete
 • Cykelparkering
 • Byte av TV leverantör till Bredband2
 • Adventfirande

LB2021-2

 • Årsstämma
 • Miljörum
 • Container
 • Markiser
LB2021-1

 • Cykelrutor garage
 • Saknar du din cykel?
 • Gården - hundar och katter
 • Rökning på balkong
 • Felanmälan
 • Tagg och fjärrkontroll


LB2018-1


 • Föreningsstämman 2018
 • Avloppsstopp
 • Övervakningskamerorna
 • Automatiska dörröppnare
 • Lediga källarutrymmen
 • Tilluftsdon m m


LB2017-3


 • Frågor för föreningsstämman
 • Budgeten 2018
 • Farthinder i garaget
 • Byte av bredbandsleverantör
 • Trappstädning i ny regi
 • Miljörumsavgift


LB2017-2


 • Inglasning av balkonger
 • Föreningens lån
 • Faktablad om andrahandsuthyrning
 • Frågor & svar
 • Balkongbesiktning
 • Gårdsfest


LB2017-1


 • Föreningsstämman 2017
 • Byte av tilluftsfilter
 • Förbud mot hundrastning
 • Målning av golvet i Miljörummet
 • Grovsopcontainer
 • Klottret i spanska trappan

LB2016-3


 • Brandsäkerheten
 • Status- och elsäkerhetskontroll
 •  Årlig stamspolning
 • Brevlåda i garaget
 • Ordningsreglerna i korthet
 • Tvättstugereglerna

LB2016-2


 • Budgeten 2017
 • Status- och elsäkerhetskontroll
 • Stamspolning
 • Upphittade saker
 • Inglasning av balkongerna
 • Undvik fett i ditt avlopp
 • 1:a advent
 • Matavfallspåsar i papper

LB2016-1


 • Styrelsen 2016
 • Medlemsenkäten
 • Fastighetsskötseln
 • Besiktning av garagetaket
 • Föreningens lån
 • Tvättkolvar
 • Balkongunderhåll


LB2015-5

 • Brandvarnarna
 • Förbättringar under 2016
 • Cykelburar
 • Newsec
 • Busshållplatsen


LB2015-4


 • Budgeten 2016
 • 1:a advent
 • Meddelande om lägenhetsarbete
 • Uppdaterade ordningsregler
 • Grannsamverkan
 • Nya stadgarna
 • Golvbrunnsfilter

LB2015-3


 • Obehörig som övernattar
 • Besiktning av balkongerna
 • Renovering, borrning

LB2015-2

 • Styrelsen 2015
 • Sophämtningen
 • Luftkvalitetsmätningen
 • Föreningens ekonomiska läge
 • Föreningens lån
 • Gårdsfest
 • Nödbelysning


LB2015-1


 • Föreningsstämman 2015
 • Avvecklingen av sopsugen
 • Busshållplatsen
 • Aktuella investeringar
 • Nya arbetstider
 • Barnvagnsrummen


LB2014-4


 • Budgeten för 2015
 • Extra föreningsstämman
 • Städning av tvättstugorna
 • Nytt städavtal
 • Förebyggande av vattenskador
 • Styrelsen önskar God Jul och Gott Nytt År


LB2014-3


 • God inomhusmiljö
 • Linjär avskrivning
 • Hundbajs på gården
 • Busshållplatsen
 • Avstängning av vatten
 • Elbilsladdning i garaget
 • Aktuellt


LB2014-2


 • Styrelsen 2014
 • Grillplatsen på gården
 • Måsproblemet
 • Sortering av matavfallet
 • Busshållplatsen
 • Garagepolicy
 • Fimpar som kastas ut
 • Ombyggnad av gårdsingången


LB2014-1


 • Värme och ventilation
 • Ny ekonom
 • Bokning av tvättid
 • Budgeten för 2014
 • Vattenlarm
 • Tvättstugeproblem
 • Lekattens hemsida


LB2013-2

 • Styrelsen 2013
 • Gamla cyklar
 • Välkomstmapp
 • Ny markis till balkongen
 • Fastighetsskötseln
 • Gårdsfest
 • Luftmätning


LB2013-1

 • Föreningsstämman 2013
 • Värme och ventilation
 • Insamling av matavfall
 • Borra och spika
 • Inget fett i avloppet!
 • Handboken Proaktiv
 • Bostadsrättstillägg


LB2012-2

 • Reglerna för hyra av fritidslokalen
 • Brandskyddsåtgärder
 • Säkerhetsdörr
 • Markis till balkongen
 • Öppet hus med ABF
 • Till minne av Knutte
 • Ny vaktmästare


LB2012-1 

 • Föreningsstämman 2012
 • Valberedningen
 • Gamla cyklar
 • Föreningens lån
 • Värmeelementen
 • Hissavtal


LB2011-3 

 • Budgeten 2012
 • Ny fastighetsförvaltning
 • Värme och ventilation
 • Hemsidan


LB2011-2 

 • Styrelsen 2011
 • Nytt TV-avtal
 • Vårfint på gården
 • Oönskade besökare
 • Aktuellt


LB2011-1 

 • Riksbyggens lokaler
 • Möten under våren
 • Grovsopcontainer
 • Bredbandsinformation
 • Andrahandsuthyrning


LB2010-4 

 • Budgeten för 2011
 • 1:a advent
 • Bredbandsinstallationen
 • Tankar om tvättstugan


LB2010-3 

 • Ownit leverantör av bredband
 • "Klagomuren i repris"
 • Extra stämman den 5 oktober
 • Aktuellt
 • Avtal med Riksbyggen om lokalen


LB2010-2 

 • Styrelsen 2010
 • Tre uppdrag
 • Gårdsfest
 • Staket runt dagis
 • Markis till balkongen
 • Sortering av matavfall


LB2010-1 

 • Föreningsstämman 2010
 • "Klagomuren"
 • Riksbyggen dygnet runt
 • Ombyggnad av Carl Gustafs väg
 • Energibesparingar


LB2009-2 

 • Gårdsfesten 2009
 • Reviderad underhållsplan
 • Omsättning av lån
 • Bostadsrättsföreningens framtid
 • Säkerhetsdörr
 • Byte av garageporten
 • Balkongfröjd


LB2009-1 

 • Årsstämman 2009
 • Självhjälpspaket
 • Amforan på gården tas bort
 • Energideklaration
 • Nedsmutsning p g a nybyggnation
 • Problem med att stänga fönster
 • Gamla cyklar


LB2008-2 

 • Avgiftshöjning från 1 januari
 • Julgranständningen
 • Underhållsplanen
 • Ventilationen
 • Bostadsrättstilläggen
 • Problem med att stänga fönster
 • Nationellt lägenhetsregister


LB2008-1 

 • Grovsopcontainer
 • Styrelsen 2008
 • Inneklimatet
 • Sommarfest
 • Nya markiser?


LB2007-4 

 • Ingen avgiftshöjning 2008
 • Bostadsrättstillägg
 • Grovsopcontainer
 • Hälla inte ut olja i vasken!
 • Ny vaktmästare


LB2007-3 

 • Nytt avtal om fastighetsförvaltning
 • Tillstånd till ändring i lägenhet
 • Anonyma störningsrapporter
 • Nytt avtal med Canal Digital
 • Ombyggnad av akuten
 • Gårdsfesten


LB2007-2 


 • Amortering på lånen
 • Reviderad budget
 • Busliv i fritidslokalen
 • Kopia av Kvalitetsdokumentet!
 • Balkongskydden
 • Ny brevlåda på gården
 • Lägenhetsbyte


LB2007-1 

 • Anbud på fastighetsskötsel
 • Sophanteringen
 • Fritidslokalen har målats om
 • Marschallförbud!
 • Dålig lukt?
 • Extra nyckel


LB2006-4 

 • Höjning av avgifter
 • Stängning av sopnedkasten
 • Julgranständning
 • Hantverkare på besök?
 • Skyddsrummen
 • Lägenhetsbyte


LB2006-3 

 • Ny flagga och vimpel
 • Fimpar och skräp
 • Föreningens lån
 • Häll inte ut olja i vasken
 • Fastighetsjourens telefonnummer


LB2006-2 

 • Nya stadgarna fastställda
 • Ny styrelse
 • Fastighetsskötsel
 • Gårdsfest
 • Stopp i avloppet?


LB2006-1 

 • Anbudsförfrågan
 • Årsstämman
 • Förslaget till nya stadgar
 • EleFHant - elektronisk fakturahantering
 • In english og på dansk
 • Håll trapphusen fria


LB2005-5 

 • Ingen avgiftshöjning
 • "Julgranständning"
 • Kakelproblemen
 • Byte av elleverantör
 • Anslagstavlor
 • Ommålning av fritidslokalen


LB2005-4 

 • Ny styrelse och ordförande
 • Nya stadgarna
 • Gårdsfest
 • Byte av tvättknoppar
 • Skyltar vid garageutfarten
 • Frågor och svar från årsstämman


LB2005-3 

 • Lekattens årsstämma
 • Störningsrapport
 • Kameraövervakningen
 • Statuskontroll
 • Borttagna brandsläckare
 • Borra och spika


LB2005-2 

 • Vem svarar för underhållet?
 • Lekattens årsstämma
 • Lekattens hemsida
 • Nya stadgar
 • Kvadratmeterpriset


LB2005-1 

 • Lekattens årsstämma
 • Utlåning av borrmaskin
 • Nya övervakningskameror
 • Lekattens hemsida
 • Andrahandsuthyrning
 • Underhåll av gården


LB2004-5 

 • Nej, stödet räckte inte
 • ROT-avdrag
 • Lekattens hemsida
 • Föreningens lån
 • Riksbyggen stöttar Malmös kolloverksamhet


LB2004-4 

 • Sommarfesten
 • Välkommen till informationsmöte om extra insatser/sänkta avgifter
 • Presentation av företagen
 • Lekattens hemsida


LB2004-3 

 • Sommarfesten
 • Enkäten om extra insatser
 • Fritidslokalen
 • Bollspel på gården
 • Lekattens hemsida


LB2004-2 

 • Årsmöte den 15 april
 • Du har väl en hemförsäkring?
 • Försäljning av säkerhetsdörrar
 • Billigare boende på sikt
 • Uppsnyggning av husfasaden
 • Lekattens hemsida


LB2004-1 

 • Höjning av månadsavgiften
 • Så var det det här med rökning
 • Kameraövervakning
 • Stopp i sopsugen
 • Lekattens hemsida

LB2003-4 
(pdf, 88 kB)

 • Julgranständning
 • Stölder av bildäck
 • Vill du vara med och påverka?
 • Underhållsplan
 • Billigare boende på sikt
 • Lekattens hemsida


LB2003-3 

 • Ny ordförande
 • Ordningen i grovsoprummet
 • Nytt låssystem
 • Det kom ett brev ...
 • Lekattens hemsida


LB2003-2

 • Lekattens hemsida
 • Häckklippning
 • Gårdsfest
 • Ventilationsfläktar
 • Övervakning av soprum


LB2003-1 

 • Lekattens hemsida
 • Nytt styr- och reglersystem
 • Gör din röst hörd om TV/Internet
 • EU-besiktning av lekplatsen
 • Sommarfesten
 • Styrelsemedlemmar 2003
 • Porttelefonen
 • Borrmaskin
 • Våra grovsopor
 • Inbrott i bilar, lägenheter och källarkontor


LB2002-1 

 • Styrelsen
 • Ordning och reda
 • Internet och TV
 • Markiser och paraboler
 • Inbrottsproblemet
 • Årsmötet


LB2001-2

 • Avgiftshöjning


LB2001-1 

 • Ordförandens hörna
 • Upprustning av gården
 • Input till Lekattenbladet
 • Styrelsepresentation
 • Markiser och annat
 • Nya medlemmar
 • Hundar på gården